top of page
שער מאזנים - גיליון פברואר 2016
​פרסום רשימה במאזנים
על הספר "להשתגע באמצע היום"
 מאת: ד"ר אורה עשהאל

פורסם:  בתאריך 10/02/2016

"לכוון את אור הזרקור על מילות המפתח" - פרסום רשימה במאזנים על הספר "להשתגע באמצע היום"  מאת: ד"ר אורה עשהאל  -  פורסם:  בתאריך 10.02.2016
עמוד 43 - גיליון מאזנים פברואר 2016.jpg
'שירתא - לפרטים נוספילחצו כאן
bottom of page