top of page
3.jpeg
​פרסום מאמר  ביקורת
"מִלִּים הֵן מַסְוֶה" - על שירי יאיר בן־חיים 
בספר המחקר 'קריאת הדורות' כרך ז' - ספרות עברית במעגליה 
 מאת: פרופסור נורית גוברין  17/09/2019
מִלִּים הֵן מַסְוֶה - על שירי יאיר בן־חי
מִלִּים הֵן מַסְוֶה - על שירי יאיר בן־חי
מִלִּים הֵן מַסְוֶה - על שירי יאיר בן־חי
מִלִּים הֵן מַסְוֶה - על שירי יאיר בן־חי
מִלִּים הֵן מַסְוֶה - על שירי יאיר בן־חי
מִלִּים הֵן מַסְוֶה - על שירי יאיר בן־חי
מִלִּים הֵן מַסְוֶה - על שירי יאיר בן־חי

נורית גוברין: "מילים הן מסווה" - על שירי יאיר בן-חיים", בתוך: 'קריאת הדורות - ספרות עברית במעגליה', כרך ז',

הוצאת כרמל ואוניברסיטת תל אביב, תשע"ט / 2019.

bottom of page