top of page
​פרסום  במגזין 'גבעתיים פלוס'

אמנים ןיוצרים מספרים על השנה שחלפה וזו שפתח

ערכה העיתונאית נעמי לבנון-קשת

פורסם:  בתאריך 14.01.2021

 

שנת 2020 שלי – אמנים ויוצרים מספרים על השנה שחלפה וזו שבפתח – מאת נעמי לבנון – 14.01.2021
שנת 2020 שלי – אמנים ויוצרים מספרים על השנה שחלפה וזו שבפתח – מאת נעמי לבנון – 14.01.2021
שנת 2020 שלי – אמנים ויוצרים מספרים על השנה שחלפה וזו שבפתח – מאת נעמי לבנון – 14.01.2021
שנת 2020 שלי – אמנים ויוצרים מספרים על השנה שחלפה וזו שבפתח – מאת נעמי לבנון – 14.01.2021
bottom of page