top of page
פסיפס 110.jpeg
חמדתי - עטיפה קדמית.jpg
פרסום ב "פְּסֵיפָס" כתב-עת לשירה
גיליון מס' 110, בתאריך: 28/09/2021 
 

רשימה  מאת: דליס במדור: 'שיר לטעמי'

'שם השיר: 'הדברים הברורים'

מתוך הספר: 'חֶמְדָּתִי'

 

שיר לטעמי - פסיפס - גיליון 110 - השיר- הדברים הברורים  עמוד 39.jpg
שיר לטעמי - פסיפס - גיליון 110 - השיר- הדברים הברורים  עמוד 40.jpg
שיר לטעמי - פסיפס - גיליון 110 - השיר- הדברים הברורים  עמוד 41.jpg

פסיפס גיליון 110 - ספטמבר 2021 - מדור: 'שיר לטעמי' מאת: דליס השיר: 'הדברים הברורים' של המשורר: יאיר בן־חיים

המפגש הראשון עם הספר שלך מתחיל כאן ועכשיו..jpg
bottom of page