top of page
הַשָּׁקוֹתַיִם עם יאיר בן־חיים
הַשָּׁקוֹתַיִם עם יאיר בן־חיים

אירוע הַשָּׁקוֹתַיִם הראשון עם יאיר בן־חיים התקיים בבית איילה בשדרות בן־גוריון 13 בתל אביב בתאריך: 19/03/2018

מנחה: דליס

נושאי דברים:

פרופ' נורית גוברין

פרופ'  הלל ברזל

ד"ר אורה עשהאל

הרצל חקק

הקראה ושירה: עופר שלחין

'הַשָּׁקוֹתַיִם' 15.12.2021 - לכבוד שני הספרים  'חֶמְדָּתִי' ואנתולוגיה – 'יְמֵי הַקּוֹרוֹנָה'

אירוע הַשָּׁקוֹתַיִם השני עם יאיר בן־חיים התקיים בזום  ושודר במקביל בפייסבוק: 15/12/2021

מנחה: יאיר בן־חיים

נושאי דברים:

יאיר בן־חיים

פרופ' נורית גוברין

הרצל חקק

חגית בת־אליעזר

bottom of page